ES Camps - โลโก้ es camps

สํารวจวัฒนธรรมอันรุ่มรวยของลิตเติ้ลฮาวานาในไมอามี

ฤดูร้อน โปรแกรมโรงเรียนภาคฤดูร้อน

ดําดิ่งสู่ใจกลางวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาของไมอามี่ที่ลิตเติ้ลฮาวานา! นําเสนอการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสนุกสนาน เป็นจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบที่จะเพิ่มลงในกําหนดการเดินทางในฤดูร้อนของคุณ