اردوگاه های ES - ارم اردوگاه های ES

کشف فرهنگ غنی هاوانا کوچک در میامی

فصل تابستان برنامه های مدرسه تابستانی

شیرجه رفتن به قلب فرهنگ پر جنب و جوش میامی در هاوانا کوچک! ارائه یک ترکیب منحصر به فرد از تاریخ، فرهنگ، و سرگرم کننده، ان را مقصد مناسب برای اضافه کردن به برنامه سفر فصل تابستان خود را است.