ES Camps - โลโก้ es camps

สัมผัสประสบการณ์ความเร็วจริงที่โลกเฟอร์รารีอันน่าตื่นเต้น

ค่ายฤดูร้อน กิจกรรมค่ายฤดูร้อนราคาไม่แพง โปรแกรมค่ายฤดูร้อน

เริ่มต้นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นที่ Ferrari World Theme Park ในอาบูดาบี เข้าร่วมกับเราสําหรับวันที่น่าจดจําที่ดินแดนที่ดีที่สุดสําหรับผู้แสวงหาความตื่นเต้นที่ซึ่งความเร็วความตื่นเต้นและการเรียนรู้มารวมกัน