اردوگاه های ES - ارم اردوگاه های ES

تجربه سرعت واقعی در دنیای هیجان انگیز فراری

فعالیت های اردوگاه های تابستانی مقرون به صرفه برنامه های اردوگاه تابستانی

یک سفر هیجان انگیز را در پارک جهانی فراری در ابوظبی اغاز کنید. برای یک روز فراموش نشدنی در این سرزمین نهایی برای جویندگان هیجان، جایی که سرعت، هیجان و یادگیری با هم متحد می شوند، به ما بپیوندید.