ES Camps - โลโก้ es camps

เข้าร่วมค่าย ES เพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน

ค่ายฤดูร้อนสําหรับเด็กผู้ชายค่ายฤดูร้อนสําหรับเด็กผู้หญิงกิจกรรมกลางแจ้งสําหรับการศึกษาและการเดินทางดูไบทะเลทรายซาฟารีดูไบสวนสนุก

ต้องการสํารวจวิธีสนุก ๆ เพื่อช่วยให้ลูกของคุณเรียนภาษาอังกฤษหรือไม่? นี่คือวิธีที่ ES Camps สามารถช่วยให้เด็ก ๆ ทําให้ค่ายฤดูร้อนของพวกเขาเป็นวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่ไม่เหมือนใครและน่าจดจํา