ES Camps - โลโก้ es camps

การเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ในดูไบ: หมู่บ้านมรดกและเมืองเก่า

ฤดูร้อนของโรงเรียนฤดูร้อน

ตั้งแต่งานฝีมือแบบดั้งเดิมและการแสดงทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านมรดกไปจนถึงความมหัศจรรย์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าค้นพบมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ทําให้ดูไบเป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร