ES Camps - โลโก้ es camps

มาดามทุสโซลอนดอน: วิธีที่ไม่เหมือนใครสู่โลกแห่งชื่อเสียง

โปรแกรมโรงเรียนภาคฤดูร้อน ฤดูร้อน

มาดามทุสโซในลอนดอนผสมผสานความบันเทิงเข้ากับการศึกษา ทําให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับการสัมผัสประสบการณ์หุ่นขี้ผึ้งที่เหมือนจริงของคนดัง