ES Camps - โลโก้ es camps

ปาร์ตี้เรือยอชท์: ล่องเรือและสัมผัสประสบการณ์ดูไบในวิธีที่ดีที่สุด

แคมป์ Dubai Summer Camps in Dubai

ปาร์ตี้เรือยอชท์ที่มี ES Camps ตั้งอยู่ท่ามกลางฉากหลังของเส้นขอบฟ้าอันน่าทึ่งของดูไบ ไม่ใช่แค่การแล่นเรือใบอย่างมีสไตล์เท่านั้น มันเป็นโอกาสพิเศษในการสํารวจและสร้างความทรงจําที่ยากจะลืมเลือน