اردوگاه های ES - ارم اردوگاه های ES

سنگهای ابوظبی: مسجد بزرگ و لوور

فصل تابستان برنامه تابستان

به ما بپیوندید تا سنگهای فرهنگی را که میراث ابوظبی را تعریف می کنند کشف کنیم. در این سفر فریبنده، ما به نشانه های نمادین می برسیم: موزه لوور و مسجد بزرگ شیخ زاید.