اردوگاه های ES - ارم اردوگاه های ES

کشف ماجراهای ساحل نهایی در میامی

فصل تابستان برنامه تابستان برای نوجوانان برنامه های مدرسه تابستانی

برای سفر به شهر پر جنب و جوش میامی، جایی که خورشید، شن و ماسه و سرگرم کننده بی پایان برخورد می کنند، کمربند خود را ببندید. بیایید به شگفتی های ساحلی شیرجه بزنیم که میامی را به یک مقصد باید برای فصل تابستان تبدیل کند.