اردوگاه های ES - ارم اردوگاه های ES

نکات ایمنی کمپ تابستانی برای داشتن یک محیط امن

ماجراجویی کمپ تابستانی ماجراجویی کمپ های تابستانی بین المللی

ماجراجویی در انتظار است، اما مسئولیت ایمنی در طول سفر به مکان های جدید نیز وجود دارد! وبلاگ ما به بررسی اقدامات ایمنی عملی و بهترین شیوه ها برای داشتن یک ماجراجویی کمپ تابستانی بی خیال و ایمن می پردازد.